×

Välkommen till Göteborgs nya stadskärna.

Nu bygger vi Karlastaden, ett modernt och förtätat centrum med allt som gör en stad till en stad. Mitt i tronar dessutom Nordens högsta bostadshus.

×

Välkommen till Karlastaden.
Karlastaden ska bli en blandstad som lever dygnet runt, alla dagar.
En plats där folk bor, äter, jobbar, umgås och handlar. Lever sitt liv helt enkelt!

 • Ligger på Lindholmen – en stadsdel längs med älven på Hisingen i Göteborg
 • En blandstad med bostäder, kontor, butiker, restauranger och kulturcentrum – bland annat!
 • Skolor och service som t ex vårdcentral och bibliotek
 • Ca 2000 lägenheter planeras
 • Totalt 8 kvarter och 1 paviljong
 • Först ut är Karlatornet – 245m högt & 73 våningar
 • Karlatornet blir Nordens högsta hus med planerad inflyttning 2021
 • Allmän utsiktsplats på våning 69 i tornet
 • Saluhall i paviljongen
 • Trädgårdar på vissa av taken
 • Hotell i anslutande byggnad till tornet
 • Områdets markyta är 31 000 kvm
 • 270 000 kvm ska bebyggas – varav ca 70 000 kvm är lokalyta och ca 200 000 är kvm bostäder
 • Karlastaden är ett joint venture mellan Serneke och NREP

×

Översiktsbild.

Vi är många som hjälps åt för att förverkliga visionen om Karlastaden. Allt från byggbolag till arkitekter och exploatörer. Klicka på de olika kvarteren på översiktsbilden för att läsa mer.

Karlatornet.

Tornhus på 245 meter med bostäder på våning 5-73. Allmän utsiktsplats och skybar på våning 69. Hotell i anslutande byggnad.

Stäng

Kvarter 2.

Kontorsfastighet på 7 våningar med lekplats på taket som hör till förskolan i kvarter 7. I bottenplan blir det butiker och restauranger.

Stäng

Kvarter 3.

Blandfastighet där högsta delen är 17 våningar innehållande ca 110 bostäder och fem våningar kontor samt butiker och restauranger i bottenplan.

Stäng

Kvarter 4.

Bostadshus på 27 våningar med butiker och restauranger i bottenplan.

Stäng

Kvarter 5.

Tornhus på 43 våningar. Bostäder och eventuella kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan.

Stäng

Kvarter 6.

Fastighet på totalt 12 våningar med bostäder samt butiker och restauranger i bottenplan. Troligtvis även livsmedelsbutik.

Stäng

Kvarter 7.

Tornhus på 36 våningar med 30 våningar bostäder. På de nedre våningarna ryms förskola, kontorslokaler, kulturcentrum och butiker och restauranger i bottenplan.

Stäng

Kvarter 8.

Blandkvarter med bostäder på 17 våningar samt troligtvis äldreboende, gymnasieskola, BmSS-boende samt vårdcentral.

Stäng

Paviljong.

Saluhall med offentlig trädgård på taket.

Stäng
×

Tidslinje.

Det här är ett stort och dynamiskt projekt som växer med tiden. Därför är årtal och texter nedan preliminära. Kom gärna tillbaka hit då och då och se hur projektet utvecklas.

2013. Idén om Karlastaden har förankrats hos kommunen under flera år och leder till att kommunen medger planändring och backar upp projektet.

Serneke har sedan flera år tillbaka förvärvat några fastigheter där Karlastaden ska växa upp.

Arkitekttävling för tornet startas upp. Tävlingen utlyses av Serneke i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB.

2014. Tävlingen fortsätter och till slut står den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill som vinnare och får äran att rita skyskrapan. Men lika stor del i vinsten har deras samarbetspartner – den välrenommerade danska arkitektbyrån Entasis, vars ansvarsområde var utformningen av Karlastaden.

Kommunen beslutar formellt om planändring samt att planarbetet är ett prioriterat projekt i deras hantering.

Serneke förvärvar Zinken Weland fastigheten och tecknar avtal om förvärv av fastigheten Kratos från Älvstranden Utveckling AB.

2015. Serneke förvärvar ytterligare en fastighet,  Karlavagnsgatan 13, samt säljer byggrätter i Karlastaden till Hemsö och Robert Dicksons Stiftelse.

2016. NREP förvärvar 50% av aktierna i Karlastadens projektbolag.

2017. I juni påbörjas markarbeten med tung anläggningsverksamhet för Karlatornet. Det är 57 pålar som ska gjutas och hålla tornet på plats vilket kräver extrema metoder av borrning i berget.

Det är ett unikt projekt som satts igång med experter från flera delar av världen inblandade. Detaljplanen vinner laga kraft och nu ansöks det om bygglov.

2018. Fortsatt arbete med grävpålar för Karlatornet. Byggnation av tornet påbörjas och först ut är källare och garage såklart.

Rivning påbörjas för att bereda plats för kvarter 5, 6, 8 & Paviljongen. I och med detta stängs en liten del av norra Karlavagnsgatan av.

I slutet av 2018 påbörjas grundläggning av kvarter 2, 3 & 4.

Säljstart för bostäder i kvarter 3.

2019. Byggnation påbörjas av kvarter 2, 3 & 4. I slutet av 2019 påbörjas rivning, så att kvarter 7 kan påbörjas, samt byggnation av kvarter 8.

Fortsatt byggnation av Karlatornet.

2020. Byggnation av kvarter 7 & 8. Fortsatt byggnation av kvarter 2, 3 och 4. Byggandet av Karlatornet rullar på.

2021. Första delen av Karlastaden är färdig till sommaren och Göteborgs 400-årsjubileum. Först ut är Karlatornet och kvarter 2, 3, 4 & 8.

2022. Byggnation pågår av kvarter 5, 6, 7 & Paviljongen.

2023. I början på 2023 kommer kvarter 7 vara klart med tornhuset på 36 våningar med 30 våningar bostäder. På de nedre våningarna ska förskola, kontorslokaler, kulturcentrum och butiker och restauranger rymmas.

Fortsatt byggnation av kvarter 5, 6 & Paviljongen.

 

2024. I början på 2024 kommer kvarter 6 och Paviljongen stå klara. Kvarter 6 består av en blandfastighet på totalt 12 våningar med 9 våningar bostäder och 3 våningar kontor. Butiker och restauranger i bottenplan samt troligtvis livsmedelsbutik. Paviljongen kommer erbjuda en saluhall med en offentlig trädgård på taket.

Sist ut är kvarter 5 som är ett tornhus på 43 våningar med bostäder och eventuella kontorslokaler. Butiker och restauranger i bottenplan.

Välkommen till Karlastaden.

×

Karlatornet.

Karlatornet, som är ett av åtta kvarter i Karlastaden, blir med sina 245 meter och 73 våningar Nordens högsta byggnad. Här finns cirka 590 lägenheter i olika storlekar, Skybar och utsiktsplats på våning 69 som blir tillgänglig för allmänheten. Som boende har man tillgång till gym, spa och unik service från det intilliggande hotellet – beställ upp middagen, skicka ner tvätten eller få städat inför helgen. Karlatornet är ritat av arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill som ligger bakom några av världens högsta och mest spektakulära byggnader, t ex Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York.

Karlatornet kommer att byggas av Serneke och planeras stå klart 2021. Klicka HÄR  för mer information och för att se lediga lägenheter.

×

linbanevinnaren

Linbana rakt över älven till Lindholmen!

Idag passerar cirka 400 000 människor över älven varje dag. När Norra Älvstranden växer och citykärnan i framtiden är tänkt att sträcka sig över vattnet kommer antalet människor att öka stort och Göteborgs innerstad kommer att fördubblas år 2035. En linbana över älven är då en smart kollektivtrafiklösning. Idén om en linbana över älven, för att knyta ihop staden, kommer från göteborgarna själva. I januari 2017 startade arbetet med detaljplanerna för den nya linbanan och projektet ska stå klart 2021.

Läs mer HÄR och få alla fakta om hur du kommer att färdas till/från Karlastaden 2021.

×

En stadskärna som får alla göteborgare att lyfta blicken och sträcka på sig.

Karlastaden kommer att bli en attraktiv, förtätad blandstad som kröns av en skyskrapa som sträcker sig 245 meter rakt upp i luften. Helt enkelt för att ibland är det smartaste sättet att bygga tätt att bygga högt.

×

Leva och verka.

Hela idén med en förtätad blandstad är att du både ska kunna bo och leva här. Här finns allt du behöver för att få vardagen att fungera: t ex skolor, vårdinrättningar och butiker, men även restauranger och caféer. Och när människor väljer att stanna och leva i sin stadsdel skapar det bra förutsättningar även för dig som vill starta en verksamhet.

Få inspiration och se vår vision för det levande gatuplanet med restauranger och butiker samt hur det ska bli för människor att arbeta, bo och leva i Karlastaden. Läs och se mer HÄR

Det är människor som skapar attraktiva områden. Människor som besöker restauranger, caféer och skapar underlag för butiker och servicefunktioner. Trots att vi sägs vara reserverade här uppe i Norden, så är det när det är trångt och tätt som vi trivs. Det är då spontana möten uppstår, idéer föds och gemenskap och trivsel skapas. Om människorna trivs, då stannar de. Och stannar de, då har man skapat en stadsdel som lever.

Välkommen till Karlastaden.

 

×

Frågor och svar.

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Karlastaden.

Var ligger Karlastaden?

Karlastaden ska växa fram på Lindholmen i Göteborg, norr om Lindholmsallén och längs med Karlavagnsgatan. Med kollektivtrafiken tar det knappa tio minuter till city.

Vad kommer finnas i Karlastaden?

Karlastaden ska bli en blandstad som lever dygnet runt, alla dagar. Totalt planerar vi för cirka 2 000 bostäder i varierade storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Här ska byggas såväl bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och bostäder för äldre. Utöver lägenheter kommer det finnas gott om kontorslokaler och kommersiella ytor med restauranger och butiker. I planen finns även skola, förskola samt service i form av exempelvis vårdcentral, tandläkare och apotek.

×

Galleri.

För nedladdning av bilder, se vårt nyhetsrum.

×

Hitta hit.

Karlastaden växer fram på Lindholmen i Göteborg. Om några år kan du bara ta sikte på Karlatornet när du ska hit, men innan det är färdigbyggt är det lättast att kika på kartan nedan.

×

Infocenter.

Skapandet av Karlastaden är ett dynamiskt projekt som hela tiden växer och förändras. Och för att ge dig, och alla andra som är intresserade, möjlighet att vara delaktig i processen välkomnar vi dig till vårt Showroom & Infocenter, som vi öppnar upp för allmänheten vissa tider, se här nedan. Där berättar vi gärna mer om projektet och tar del av dina synpunkter och funderingar kring området. Här hittar du bland annat en modell över hela stadsdelen, material och medarbetare som svarar på frågor.

Är du intresserad av att hitta ditt framtida boende kan du kika på vår fina modell och se hur Karlastaden ska växa fram.

Öppet hus i Karlastaden Showroom & Infocenter på Karlavagnsgatan 5:

2018:
6 september kl. 17-19

Besöksadress: Karlastaden Showroom & Infocenter, Karlavagnsgatan 5, 417 56 Göteborg.

×

Nyhetsbrev.

Vill du veta mer om vad som händer i Karlastaden, registrera dig nedan.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet ger du ditt samtycke till att vi får maila dig vårt nyhetsbrev. Ingen annan information kommer att distribueras och din adress kommer inte att spridas.

×

Kontakt.

Har du frågor eller funderingar gällande Karlastaden? Skicka ett mail till  info@karlastaden.se

Är du intresserad av att bo här?
I dagsläget finns lägenheter till försäljning i Karlatornet, läs mer på karlatornet.se

För boende i övriga kvarter inom Karlastaden, anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om när nya bostäder släpps till försäljning. Anmäl dig HÄR

Är du intresserad av att hyra lokal här?
Kontakta Fredrik Karlsson på 031-712 97 02 eller maila till fredrik.karlsson@karlastaden.se

Har du något annat ärende?
Kontakta Marknadsansvarig Ulrika Sandford på 0704-317208 eller maila till ulrika.sandford@karlastaden.se

Besöksadress: Karlastaden Utveckling AB, Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
Boxadress: Karlastaden Utveckling AB, Box 8869, 402 72 Göteborg

Kontaktpersoner.

Det är vi som arbetar på Karlastaden Utveckling AB.

Andreas Lindelöf

Tillförordnad VD

Christer Klint

Projektdirektör

Stefan Olofson Troede

CFO